Dr. Öğr. Üyesi SERAP KAYIŞOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi SERAP KAYIŞOĞLU

T: (0282) 250 4006

M skayisoglu@nku.edu.tr

W skayisoglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Gıda İşleme
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİОİ
Öğrenim Yılları: 2001
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİОİ
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Lisans
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MİM.MÜH. FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA MÜHENDİSLİОİ
Öğrenim Yılları: 1985
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. TEKNİK BİLMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2005-
Öğr. Gör. TEKNİK BİLMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
1994-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Öğretmen MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 1989-1994
Kimya Müh. GÜNSA İLAÇ SANAYİİ 1986-1988
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Gıda Bilimi
Gıda Kimyası
Gıda Teknolojileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇOŞKUN F., KAYİŞOĞLU S., Besin etiketi okuma alışkanlıklarına ve etiket okumanın satın alma tercihlerine cinsiyetin etkisi: Tekirdağ ili örneği, Akademik Gıda, vol. 16, pp. 422-430, 2018.
Özgün Makale CAB Abstracts
2. ÇOŞKUN F., KAYİŞOĞLU S., The effect of education levelon the food label readinghabits, Journal of Human Sciences, 2018.
Özgün Makale Google ScholarIndex Copernicus InternationalJ-GateMichigan eLibraryMichigan State University Libraries CatalogTÜBİTAK ULAKBİM Keşif Arama MotoruTÜBİTAK Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT)Western Michigan University Libraries CatalogWorldCat
3. DURGUT M. R., AKTAŞ T., KAYİŞOĞLU S., YAĞCILAR Ç., Determination of Optimum Reaction Conditions in Biodiesel Production fromMicroalgae Oil Using Microwave Irradiation, Journal of Scientific and Engineering Research, vol. 4, pp. 111-115, 2017.
Özgün Makale Google scholar, Open Access Journal, Scientific journal Erişim Linki
4. Coşkun F. ., Kayişoğlu S., The Effect Of The Income Level Of Consumers On The Reading Habits Of Food Labels In Tekirdag Province, International Refereed Journal of Engineering And Sciences, pp. 107-132, 2017.
Özgün Makale Open Access, NKI Scholar, GIF, Get Info, Akademik Dizin, Crossref, WZB, İdeal Online, ZB MED, ESJI, Ebsco Host, Acar Index, JIFACTOR, World Cat
5. Kayişoğlu S., Kayişoğlu B., Sezer Y. ., The Relationship Between Thermal And Electrical Conductivity And Some Physical And Chemical Properties Of Potato During Storage. , American Journal of Engineering Research (AJER) , vol. 6, pp. 1-7, 2017.
Özgün Makale DOAJ, Aned-DDL, Ebsco Host, New Jour, Open J-Gat, Index- Copernıcus, Google Scholar, Cabell’s Directories
6. KAPTAN B., KAYİŞOĞLU S., Using Of Electrical Conductivity On Food Control And Food Process, International Journal of Agriculture and Environmental Research, vol. 2, pp. 1835-1846, 2016.
DOAJ, Google Scholar, Academic Resources, get CITED, UlrıchWeb
7. Coşkun F., KAYİŞOĞLU S., Investigation of the effect of consumer age on food label reading habits., Journal of Human Sciences, vol. 12, pp. 4876-4890, 2016.
Özgün Makale : DOAJ,EBSCO, WorldCat,Google Scholar, Index Copernicus International, J-Gate, Tübitak ulakbim keşif arama motoru, Tübitak Ulusal Toplu Katalog,
8. KAYİŞOĞLU S., Coşkun F., Determinatıon Of The Level Of Knowledge Of Consumers About Food Additives., Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, vol. 10, pp. 53-56, 2016.
Özgün Makale J-Gate, indeks Copernicus, EBSCO, cross ref, ulrichs web Erişim Linki
9. KAPTAN B., KAYİŞOĞLU S., The Effects of Temperature and Milk Fat Content on the Electrical Conductivity of Kefir during the Incubation, . American Journal of Food Science and Technology, vol. 4, pp. 25-28, 2016.
Özgün Makale Google Scholar, J-Gate, WorldCat, CrossRef, CNKI SCHOLAR, Computer Literature Index, Academia, Bielefeld Academic Search Engine(BASE), Zeitschriftendatenbank (ZDB)
10. KAPTAN B., KAYİŞOĞLU S., ÖKSÜZ Ö., Mathematical Modeling of pH Variation as a Function of Temperature and Time in Kefir, Production, American Journal of Food Science and Nutrition Research, vol. 2, pp. 57-61, 2015.
Özgün Makale WorldCat, Academickeys, Researchbib, Polish Scholarly Bibliography
11. KAPTAN B., KAYİŞOĞLU S., Consumers´ attitude towards food additives, American Journal of Food Science and Nutrition Research, vol. 2, pp. 21-25, 2015.
Özgün Makale Polish Scholarly Bibliography, Researchbib, Academickeys, WorldCat
12. KAYİŞOĞLU S., İÇÖZ A., Identifying the Level of Probiotic Products Consumption of Namik Kemal Unıversity Students, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 21, pp. 1312-1316, 2015.
Özgün Makale CiteSeerX-Scientific Litarature Digital Library Incorporating Autonomous Citition Indexing
13. KAYİŞOĞLU S., İÇÖZ A., Effect of gender on fast-food consumption habits of high school and university students in Tekirdag Turkey, ACTA ALIMENTARIA, vol. 43, pp. 53-60, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. İçöz A., K. S., Tekirdağ’da Tüketime Sunulan Hamburger ve Piliç Burgerlerin Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri., Akademik Gıda, vol. 10, pp. 63-68, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
15. KAYİŞOĞLU S., ERTEKİN C., Vacuum Drying Kinetics of Barbunya Bean (Phaseolus vulgaris L. elipticus Mart.), PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST, vol. 94, pp. 285-291, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. ÇELEN İ. H., KAYİŞOĞLU B., KAYİŞOĞLU S., Water Absorbtion Characteristics of Apricot Kernels During Soaking, JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, vol. 31, pp. 711-720, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. ORAK H. H., KAYİŞOĞLU S., Quality changes in whole, gutted and filleted three fish species (gadus euxinus, mugil cephalus, engraulis encrasicholus) at frozen storage period, Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, vol. 7, pp. 15-28, 2008.
Özgün Makale Thomson Reuters, Scopus, Ebsco, Doaj, Cbr
18. KAYİŞOĞLU S., YILMAZ İ., DEMİRCİ M., YETİM H., Chemical composition and Microbiological Quality of the Doner Kebabs Sold in Tekirdağ Market, FOOD CONTROL, vol. 14, pp. 469-474, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. ORAK H. H., KAYİŞOĞLU S., Quality Changes of Whiting ( Gadus euxinus),Gray Mullet (Mugil cephalus), Anchovy (Engraulis encrasicholus) Fish species Under Iced Storage, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 8, pp. 587-596, 2002.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAYİŞOĞLU S., İÇÖZ A., Eğitim Düzeyinin Fast-Food Tüketim Alışkanlığına Etkisi, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, cilt 9, ss. 16-16, 2012.
Özgün Makale CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM
2. KAPTAN B., KAYİŞOĞLU S., DEMİRCİ M., The Relationship Between Some Physico-Chemical,Microbiological Characteristics and Electrical Conductivity of Milk Stored at Different Temperature, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, cilt 8, ss. 13-22, 2011.
Özgün Makale CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM
3. Kayişoğlu S., D. M., Tekirdağ’da Meslek Yüksek Okulu Örgencilerinin Süt İçme Alışkanlıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Akademik Gıda Gıda Müh. Ve Gıda Sanayi Dergisi, cilt 5, ss. 17-22, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. KAYİŞOĞLU S., DEMİRCİ M., Effects of Storage Time and Condition on Mineral Contents of Grape Pekmez Produced by Vacuum and Classical Methods, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, cilt 1, ss. 1-7, 2006.
Özgün Makale CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KAYİŞOĞLU S., The Beneficial Effects Of Pickles On Human Health, 1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCESAND DESIGN SYMPOSIUM (27.06.2018-29.06.2018).
Tam metin bildiri
2. KAYİŞOĞLU S., Gıdalarda Msg (Monosodyumglutamat) Kullanımı. Use Of Msg Monosodiumglutamate) In Food., II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (04.05.2018-05.05.2018).
Tam metin bildiri
3. KAPTAN B., KAYİŞOĞLU S., The effect of adding fruit marmalade into probiotic and standard yoghurt on the phenolic contentand antioxidant activity, The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”19-21 April 2018 Kyrenia / Northern Cyprus (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. KAPTAN B., KAYİŞOĞLU S., Phenolic Content and Antioxidative Capacity of Kefirs Produced from Cow, Sheep, Goat and Buffalo Milk, IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (23.08.2017-25.08.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. Binnur K., Serap K., Phenolic Content and Antioxidative Capacity of Kefirs Produced from Cow, Sheep, Goat and Buffalo milk., IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (23.08.2017-25.08.2017).
Sözlü Bildiri
6. KAYİŞOĞLU S., DEMİRCİ M., The Benefits of Grape Pekmez., The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.11.2013-26.11.2013).
Özet bildiri
7. KAYİŞOĞLU S., The Relationship Between Electrical-Thermal Conductivity and Some Physico-Chemical Properties of Tomato Paste, The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.11.2013-26.11.2013).
Özet bildiri
8. KAYİŞOĞLU S., DEMİRCİ M., Bazı Pekmez Çeşitlerinin Bileşimlerinin Karşılaştırılması, 1. Internatıonal Symposıum on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
9. KAYİŞOĞLU S., DEMİRCİ M., Farklı Yöntemlerle Üretilen Pekmezlerde Depolama Süresi ve Koşullarının HMF Miktarına ve Bazı Duyusal Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, , 1. Internatıonal Symposıum on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
10. KAPTAN B., KAYİŞOĞLU S., Sütün Bileşiminin Elektriksel İletkenliğe Etkisi, 1. Internatıonal Symposıum on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
11. , .
Özet bildiri
12. , .
Özet bildiri
13. , .
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KAYİŞOĞLU S., DEMİRCİ M., Uygulanan Sıcaklık Derecesinin ve Bekletme Süresinin Bal Örneklerinin HMF Değeri ve Renk Değişimine Etkisi, İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi (02.10.2013-02.10.2013).
Tam metin bildiri
2. İÇÖZ A., KAYİŞOĞLU S., Tekirdağ İlinde Satışa Sunulan Tatlı Toz Kırmızıbiberlerin Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (10.05.2012-12.05.2012).
Tam metin bildiri
3. KAYİŞOĞLU S., İÇÖZ A., Yaş Dağılımının Fast-Food Tüketme Alışkanlığı Üzerine Etkisi, 7. Gıda Müh. Kongresi (24.11.2011-26.11.2011).
Özet bildiri
4. , .
Tam metin bildiri
5. , .
Özet bildiri
6. , .
Tam metin bildiri
7. , .
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Mikrodalga Yöntemiyle Mikroalg Yağından Biyodizel Üretiminde Optimum Reaksiyon Koşullarının Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 08.01.2014-08.05.2015.
2. Effect of boiling, storage temperature and consantration of liquid syrup on quality and shelf life of kernel frozen and canned sweet corn., BAP, Araştırmacı.