Yrd. Doç. Dr. SERAP KAYİŞOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. SERAP KAYİŞOĞLU

T: (0282) 250 4006

M skayisoglu@nku.edu.tr

W skayisoglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Gıda Teknolojisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİОİ
Öğrenim Yılları: 2001
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİОİ
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Lisans
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MİM.MÜH. FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA MÜHENDİSLİОİ
Öğrenim Yılları: 1985
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. TEKNİK BİLMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2005-
Öğr. Gör. TEKNİK BİLMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
1994-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Öğretmen MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 1989-1994
Kimya Müh. GÜNSA İLAÇ SANAYİİ 1986-1988
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Gıda Bilimi
Gıda Kimyası
Gıda Teknolojileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DURGUT M. R., AKTAŞ T., KAYİŞOĞLU S., YAĞCILAR Ç., Determination of Optimum Reaction Conditions in Biodiesel Production fromMicroalgae Oil Using Microwave Irradiation, Journal of Scientific and Engineering Research, vol. 4, pp. 111-115, 2017.
Özgün Makale Google scholar, Open Access Journal, Scientific journal Erişim Linki
2. Coşkun F. ., Kayişoğlu S., The Effect Of The Income Level Of Consumers On The Reading Habits Of Food Labels In Tekirdag Province, International Refereed Journal of Engineering And Sciences, pp. 107-132, 2017.
Özgün Makale Open Access, NKI Scholar, GIF, Get Info, Akademik Dizin, Crossref, WZB, İdeal Online, ZB MED, ESJI, Ebsco Host, Acar Index, JIFACTOR, World Cat
3. Kayişoğlu S., Kayişoğlu B., Sezer Y. ., The Relationship Between Thermal And Electrical Conductivity And Some Physical And Chemical Properties Of Potato During Storage. , American Journal of Engineering Research (AJER) , vol. 6, pp. 1-7, 2017.
Özgün Makale DOAJ, Aned-DDL, Ebsco Host, New Jour, Open J-Gat, Index- Copernıcus, Google Scholar, Cabell’s Directories
4. KAPTAN B., KAYİŞOĞLU S., Using Of Electrical Conductivity On Food Control And Food Process, International Journal of Agriculture and Environmental Research, vol. 2, pp. 1835-1846, 2016.
DOAJ, Google Scholar, Academic Resources, get CITED, UlrıchWeb
5. Coşkun F., KAYİŞOĞLU S., Investigation of the effect of consumer age on food label reading habits., Journal of Human Sciences, vol. 12, pp. 4876-4890, 2016.
Özgün Makale : DOAJ,EBSCO, WorldCat,Google Scholar, Index Copernicus International, J-Gate, Tübitak ulakbim keşif arama motoru, Tübitak Ulusal Toplu Katalog,
6. KAYİŞOĞLU S., Coşkun F., Determinatıon Of The Level Of Knowledge Of Consumers About Food Additives., Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, vol. 10, pp. 53-56, 2016.
Özgün Makale J-Gate, indeks Copernicus, EBSCO, cross ref, ulrichs web Erişim Linki
7. KAPTAN B., KAYİŞOĞLU S., The Effects of Temperature and Milk Fat Content on the Electrical Conductivity of Kefir during the Incubation, . American Journal of Food Science and Technology, vol. 4, pp. 25-28, 2016.
Özgün Makale Google Scholar, J-Gate, WorldCat, CrossRef, CNKI SCHOLAR, Computer Literature Index, Academia, Bielefeld Academic Search Engine(BASE), Zeitschriftendatenbank (ZDB)
8. KAPTAN B., KAYİŞOĞLU S., ÖKSÜZ Ö., Mathematical Modeling of pH Variation as a Function of Temperature and Time in Kefir, Production, American Journal of Food Science and Nutrition Research, vol. 2, pp. 57-61, 2015.
Özgün Makale WorldCat, Academickeys, Researchbib, Polish Scholarly Bibliography
9. KAPTAN B., KAYİŞOĞLU S., Consumers´ attitude towards food additives, American Journal of Food Science and Nutrition Research, vol. 2, pp. 21-25, 2015.
Özgün Makale Polish Scholarly Bibliography, Researchbib, Academickeys, WorldCat
10. KAYİŞOĞLU S., İÇÖZ A., Identifying the Level of Probiotic Products Consumption of Namik Kemal Unıversity Students, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 21, pp. 1312-1316, 2015.
Özgün Makale CiteSeerX-Scientific Litarature Digital Library Incorporating Autonomous Citition Indexing
11. KAYİŞOĞLU S., İÇÖZ A., Effect of gender on fast-food consumption habits of high school and university students in Tekirdag Turkey, ACTA ALIMENTARIA, vol. 43, pp. 53-60, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. İçöz A., K. S., Tekirdağ’da Tüketime Sunulan Hamburger ve Piliç Burgerlerin Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri., Akademik Gıda, vol. 10, pp. 63-68, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
13. KAYİŞOĞLU S., ERTEKİN C., Vacuum Drying Kinetics of Barbunya Bean (Phaseolus vulgaris L. elipticus Mart.), PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST, vol. 94, pp. 285-291, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. ÇELEN İ. H., KAYİŞOĞLU B., KAYİŞOĞLU S., Water Absorbtion Characteristics of Apricot Kernels During Soaking, JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, vol. 31, pp. 711-720, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
15. ORAK H. H., KAYİŞOĞLU S., Quality changes in whole, gutted and filleted three fish species (gadus euxinus, mugil cephalus, engraulis encrasicholus) at frozen storage period, Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, vol. 7, pp. 15-28, 2008.
Özgün Makale Thomson Reuters, Scopus, Ebsco, Doaj, Cbr
16. KAYİŞOĞLU S., YILMAZ İ., DEMİRCİ M., YETİM H., Chemical composition and Microbiological Quality of the Doner Kebabs Sold in Tekirdağ Market, FOOD CONTROL, vol. 14, pp. 469-474, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. ORAK H. H., KAYİŞOĞLU S., Quality Changes of Whiting ( Gadus euxinus),Gray Mullet (Mugil cephalus), Anchovy (Engraulis encrasicholus) Fish species Under Iced Storage, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 8, pp. 587-596, 2002.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAYİŞOĞLU S., İÇÖZ A., Eğitim Düzeyinin Fast-Food Tüketim Alışkanlığına Etkisi, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, cilt 9, ss. 16-16, 2012.
Özgün Makale CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM
2. KAPTAN B., KAYİŞOĞLU S., DEMİRCİ M., The Relationship Between Some Physico-Chemical,Microbiological Characteristics and Electrical Conductivity of Milk Stored at Different Temperature, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, cilt 8, ss. 13-22, 2011.
Özgün Makale CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM
3. Kayişoğlu S., D. M., Tekirdağ’da Meslek Yüksek Okulu Örgencilerinin Süt İçme Alışkanlıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Akademik Gıda Gıda Müh. Ve Gıda Sanayi Dergisi, cilt 5, ss. 17-22, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. KAYİŞOĞLU S., DEMİRCİ M., Effects of Storage Time and Condition on Mineral Contents of Grape Pekmez Produced by Vacuum and Classical Methods, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, cilt 1, ss. 1-7, 2006.
Özgün Makale CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Binnur K., Serap K., Phenolic Content and Antioxidative Capacity of Kefirs Produced from Cow, Sheep, Goat and Buffalo milk., IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (23.08.2017-25.08.2017).
Sözlü Bildiri
2. , .
Özet bildiri
3. , .
Özet bildiri
4. , .
Tam metin bildiri
5. Kayişoglu S., D. M., Bazı Pekmez Çeşitlerinin Bileşimlerinin Karşılaştırılması,, 1. Internatıonal Symposıum on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus.
Tam metin bildiri
6. Kayişoğlu S., D. M., .Farklı Yöntemlerle Üretilen Pekmezlerde, Depolama Süresi ve Koşullarının HMF Miktarına ve Bazı Duyusal Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, , 1. Internatıonal Symposıum on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus.
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , .
Tam metin bildiri
2. , .
Tam metin bildiri
3. , .
Tam metin bildiri
4. , .
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. Mikrodalga Yöntemiyle Mikroalg Yağından Biyodizel Üretiminde Optimum Reaksiyon Koşullarının Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 08.01.2014-08.05.2015.
2. Effect of boiling, storage temperature and consantration of liquid syrup on quality and shelf life of kernel frozen and canned sweet corn., BAP, Araştırmacı.